Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Declaraţie de avere/interese  
Pondere vaccinare  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 


CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ - PARTENER 13 ÎN CADRUL PROIECTULUI PROF


ANUNȚURI PROIECT PROF                                    PREZENTARE PROIECT PROF
   
CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI
FORMULAR DE ÎNSCRIERE CURS CRED                      

DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE           
   
BULETIN INFORMATIV – CURSURI DERULATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023
   
FORMULARE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAME DE FORMARE
   
INSTRUMENTE DE LUCRU UTILE ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE ON-LINE
   
CHESTIONAR 1 (PRIVIND SATISFACEREA NEVOILOR DE FORMARE)
   
CHESTIONAR 2 (PRIVIND ANALIZA DE NEVOI)
   
INFORMAȚII UTILE DESPRE CORONAVIRUS
   
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITĂȚILE CU ELEVII ÎN PERIOADA COVID-19
    
    
   
 
ULTIMELE NOUTĂȚI
Data: 25 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Activități de formare pentru desfășurarea programelor de dezvoltare profesională continuă acreditate - „PROF III” și „PROF IV”, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - „Profesionalizarea carierei didactice-PROF”

Data: 23 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate - „PROF III” și „PROF IV”, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - „Profesionalizarea carierei didactice-PROF”

Data: 23 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare avizat - „Managementul educației anticorupție și prevenirea violenței în școli”, 20 de ore

Data: 22 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-evaluare”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 15 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Achiziție servicii organizare ateliere de lucru - Mentorat didactic în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Data: 10 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „Profesor și părinte AZI”

Data: 01 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „Consiliere și orientare”

Data: 26 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Curs de conversie profesională "Psihologie" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 18 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Curs de conversie profesională "Geografie" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 18 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Curs postuniversitar "Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 18 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Curs de conversie profesională "Economia comerțului, turismului și serviciilor" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 12 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Înscriere cadre didactice la programul de formare avizat „PROTECŢIA DATELOR PERSONALE ÎN COMUNITĂŢILE EDUCAŢIONALE”, cu durata de 20 de ore

Data: 12 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Participarea directorilor şi a directorilor adjuncţi la programul de formare profesională continuă MANAGER - CRED, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”

Data: 12 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - CCD Mureş organizează întâlnirea de lucru a responsabililor Comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică din unităţile de învăţământ ale judeţului Mureş

Data: 06 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Ministerul Educației, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, organizează ,,Concursul Național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii", Ediția a XI-a

Data: 20 septembrie 2022
Titlu: Anunț! - Selectie formatori curs PROF III și PROF_IV, proiect POCU/904/6/25/146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”

Data: 19 septembrie 2022
Titlu: Anunț! - Simpozion Național "A fi dascăl astăzi!" organizat de Casa Corpului Didactic Alba

Data: 19 septembrie 2022
Titlu: Anunţ! - Calendar-Echivalare credite profesionale transferabile pentru anul școlar 2022-2023

Data: 16 septembrie 2022
Titlu: Anunţ! - Selecţie cadre didactice directori și directori adjuncți din unități școlare care școlarizează pe nivel primar/gimnazial (inclusiv unitățile de învățământ special) pentru programul de formare - „Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER - CRED”, formare nivel 2

   mai multe