Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Transparența veniturilor salariale  
Declaraţie de avere/interese  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 
 

Skills for Work Opportunities in Eno-gastronomy and Tourism

Casa Corpului Didactic Mureș este coordonatorul unui proiect european în valoare de 154.440 euro. Proiectul intitulat „Competențe pentru oportunități de muncă în domeniul eno-gastronomiei și turismului” este finanțat în cadrul programului Erasmus+, Parteneriate Strategice – VET, Acțiunea KA2.

Nouă licee tehnologice, în județul nostru care au în oferta educațională profilul Turism, Gastronomie și Industrie alimentară, sunt implicate în proiect.

Obiectivele proiectului sunt îmbunătățirea cooperării dintre companii și furnizorii de formare profesională din domeniul gastronomiei și turismului, asigurarea unor oportunități de învățare bazate pe muncă a elevilor din învățământul tehnologic și îmbunătățirea accesibilității și internaționalizării ofertei de formare profesională și bazate pe muncă prin exploatarea TIC, pentru a răspunde nevoilor companiilor și așteptărilor cursanților.

Prioritatea proiectului constă în dezvoltarea și integrarea unor metode și tehnici inovatoare în educație, cu scopul de a familiariza profesorii și elevii cu așteptările angajatorilor, precum și cu abilitățile necesare pentru ocuparea unui loc de muncă în domeniul turismului și gastronomiei.

În proiect sunt implicate șapte instituții (CCD, organizații non-guvernamentale, IMM-uri, firme de turism) din România, Cipru, Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni.

Broşură

Website: https://swot.pixel-online.org