Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Transparența veniturilor salariale  
Declaraţie de avere/interese  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 
  

DESPRE NOI


Misiunea Casei Corpului Didactic Mureş
   

„Misiunea Casei Corpului Didactic Mureș este de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației. Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) si (4) din Legea nr. 1/2011.ˮScurt Istoric

• 5-7 februarie 1969 - Conferinţa Naţională a Cadrelor Didactice propune înfiinţarea Caselor Corpului Didactic

• 1971 – înfiinţarea Casei Corpului Didactic, instituţie cu caracter metodic, ştiinţific, cultural şi educativ pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

• 1971 – se elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare prin Adresa MÎ nr. 10.937 din 1971

• 15 oct.1986 – este dată nota telefonică prin care casele corpului didactic din toată ţara au fost desfiinţate fără nicio explicaţie

• Prin O. M. nr.9867/20 martie 1990, Casele Corpului Didactic sunt reînfiinţate şi îşi reiau activitatea ca instituţii judeţene de resurse, inovaţie şi expertiză, promotoare ale mişcării pentru reformă, centre de documentare şi informare, de perfecţionare şi dezvoltare profesională. Pe lângă Casa Corpului Didactic a fost înfiinţat Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională, devenit mai târziu Centrul Judeţean de Asistenţă PsihopedagogicăEchipa CCD Mureş

   • Director prof. FODOR Alexandru-Iosif - CV

   • prof. metodist TÓTH Domokos

   • prof. metodist Elena-Anişoara SZANCSALI

   • prof. metodist dr. Felicia-Stela IONESCU

   • prof. metodist KOOS Ibolya

   • prof. metodist Viorica-Felicia LIRCA

   • economist Sanda HUCIU

   • bibliotecar dr. Felicia-Stela IONESCU

   • secretar Livia PUCAEVICI

   • informatician Bianca-Maria BÎRLEANU