Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Transparența veniturilor salariale  
Declaraţie de avere/interese  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 

NOUTĂȚI/ANUNȚURI

Data: 04 iulie 2024
Titlu: Anunț! - Eliberare atestate - Conform Hotărârii CA nr. 20/03.07.2024 ridicarea atestatelor/certificatelor de absolvire în perioada Iulie-August 2024 se face în intervalul orar 9,00-13,00 (în fiecare zi lucrătoare a săptămânii)

Data: 01 iulie 2024
Titlu: Festival-concurs "CDIdei în cărţi" 2024: rezultate finale - etapa judeţeană - Mureş

Data: 20 iunie 2024
Titlu: Festival concurs CDIdei în cărți - 2024, etapa județeană - rezultatele jurizării (ora 12.00). Termen de contestare - 48 ore

Data: 24 mai 2024
Titlu: Anunț! - Program CIE 2024 - Lista secțiunilor (pag. 13-20)

Data: 23 mai 2024
Titlu: Anunț! - Program Conferința națională „CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 2024

Data: 12 aprilie 2024
Titlu: Anunț! - Conferința națională „CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 2024

Data: 12 aprilie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Tablele interactive - suport pentru educația digitală TISED”, 80 de ore, 27 CPT

Data: 10 aprilie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare avizat - „Integrarea copilului cu CES în mediul școlar – strategii și tehnici de abordare”, 20 de ore, 120 lei

Data: 19 martie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „PROF-Evoluție în mentoratul didactic”, 120 de ore, 40 CPT

Data: 19 martie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „PROF IV-Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning”, 64 de ore, 16 CPT

Data: 18 martie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „PROF III-Management educațional în context mentoral”, 64 de ore, 16 CPT

Data: 18 martie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program avizat - „EDUSIG-Educație pentru siguranță”, 20 de ore, 120 lei

Data: 18 martie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, 80 de ore, 27 CPT

Data: 14 martie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program avizat - „Acordarea primului ajutor în școală”, 24 de ore

Data: 12 martie 2024
Titlu: Anunț! - Conferința națională „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE” 2024

Data: 15 februarie 2024
Titlu: Anunț! - Informare - plata cu cardul "Primă de carieră didactică"/cardul de salarii

Data: 01 februarie 2024
Titlu: Anunț! - Informare - Biblioteca C.C.D. Mureș

Data: 26 ianuarie 2024
Titlu: Anunț! - Casa Corpului Didactic Mureș a obținut avizul pentru includerea în oferta de programe de formare continuă a personalului didactic/didactic auxiliar din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024, a trei noi programe

Data: 22 ianuarie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”, 80 de ore, 27 CPT

Data: 22 ianuarie 2024
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Tablele interactive - suport pentru educația digitală TISED”, 80 de ore, 27 CPT

Data: 22 decembrie 2023
Titlu: Anunț! - Casa Corpului Didactic Mureș a obținut două noi acreditări ale programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar - OME nr. 6870/21.12.2023

Data: 21 noiembrie 2023
Titlu: Anunț! - Invitație participare program complementar - „Mai întâi caracterul”, 60 de ore

Data: 20 noiembrie 2023
Titlu: Anunț! - Proiect de literatură și arte vizuale - ,,Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor” organizat de Casa Corpului Didactic Alba în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 15 noiembrie 2023
Titlu: Anunț! - Simpozion Național - ,,Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României - în context european” organizat de Casa Corpului Didactic Alba în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 10 noiembrie 2023
Titlu: Anunț! - Programul pentru eliberarea atestatelor/certificatelor de absolvire în perioada 13.11.2023-31.12.2023

Data: 26 octombrie 2023
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „Protecția datelor personale în comunitățile educaționale”

Data: 26 octombrie 2023
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „Consiliere și orientare”

Data: 25 octombrie 2023
Titlu: Anunț! - Invitație publicare articol în revista on-line a C.C.D. Mureș ,,Educație și cultură”

Data: 25 octombrie 2023
Titlu: Anunț! - Atelierele marca ”Proiectul CRED” - „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, data 08.11.2023, Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu-Mureș, sala festivă

Data: 19 octombrie 2023
Titlu: Anunț! - Ref: Completarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar - adresa a fost expediată unităților școlare nominalizate

Data: 13 octombrie 2023
Titlu: Anunț! - Completarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

Data: 10 octombrie 2023
Titlu: Anunț! - Atelierele marca ”Proiectul CRED” - „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, data 18.10.2023, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Târgu Mureș

Data: 10 octombrie 2023
Titlu: Anunț! - O.M.E. nr. 6464 din 02.10.2023 - pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației nr. 6.173/28.10.2022 privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar

Data: 28 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - Programul pentru eliberarea atestatelor/certificatelor de absolvire

Data: 27 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-evaluare”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 27 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - CCD Mureş organizează întâlnirea de lucru a responsabililor Comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică din unităţile de învăţământ ale judeţului Mureş

Data: 26 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - Atelierele marca ”Proiectul CRED” - „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, data 27.09.2023, Colegiul Economic „TRANSILVANIA”, Târgu Mureș

Data: 20 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - Simpozion Național "A fi dascăl astăzi!" organizat de Casa Corpului Didactic Alba

Data: 19 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - WORKSHOP-ul cu tema ,,Resurse Educaționale Deschise CRED de la clasă la acasă’’, în cadrul proiectului POCU „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți - CRED”.

Data: 18 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - APEL de înscriere la programul de formare acreditat „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Data: 06 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formare profesională continuă "Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial - CREDactout. Formare nivel 1" (formare de formatori), seria 2, acreditat prin OME 3921/04.04.2023, de Casa Corpului Didactic din Municipiul Bucureşti, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED".

Data: 24 august 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere la programul de formare continuă ,,PROF III - Management educațional în context mentoral”

Data: 18 august 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere la programul de formare continuă ,,PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning”

Data: 08 august 2023
Titlu: Anunț! - Adresa nr. 1985/02.08.2023 referitoare la înscrierea formabililor în cadrul programului PROF IV

Data: 28 iulie 2023
Titlu: Anunț! - ULTIMUL APEL de înscriere la programul de formare acreditat pentru cadre didactice de nivel GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Data: 28 iulie 2023
Titlu: Anunț! - ULTIMUL APEL de înscriere la programul de formare acreditat pentru cadre didactice de nivel PRIMAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Data: 28 iulie 2023
Titlu: Anunț! - ULTIMUL APEL de înscriere la programul de formare acreditat pentru cadre didactice de nivel PREȘCOLAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Data: 28 iulie 2023
Titlu: Anunț! - APEL de înscriere la programul de formare acreditat - cadre didactice de nivel PREȘCOLAR/PRIMAR sau GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR care predau limba româna în grupe/clase cu predare în limba română care școlarizează copii/elevi aparținând minorițăților naționale

Data: 06 iunie 2023
Titlu: Anunț! - Simpozion Național - ”ZILELE ȘCOLII ALBEI” organizat de Casa Corpului Didactic Alba în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 16 mai 2023
Titlu: Anunț! - Invitație publicare articol în revista on-line a CCD Mureș ,,Educație și cultură”

Data: 03 mai 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Expert dezvoltare durabilă", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Psihologie", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Economia comerțului, turismului și serviciilor", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Geografie", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Amânare Conferința Națională „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE – Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei”, ediția 2023

Data: 29 martie 2023
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Data: 28 martie 2023
Titlu: Anunț! - Adresa I.S.J. Mureș nr. 2660 din 27.03.2023 și C.C.D. Mureș nr. 22 din 27.03.2023 privind organizarea și derularea programului de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Data: 22 martie 2023
Titlu: Anunț! - Informare creare site în cadrul proiectului POCU ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, beneficiar Ministerul Educației, nr. contract de finanțare 32811/31.03.2021

Data: 21 martie 2023
Titlu: Anunț! - Conferința națională „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE – Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei” 2023

Data: 20 martie 2023
Titlu: Anunț! - Ordinul nr. 3811 din 10.03.2023 pentru aprobarea implementării proiectului privind organizarea și derularea programului de formare „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Data: 14 martie 2023
Titlu: Anunț! - Ref: Completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar

Data: 14 martie 2023
Titlu: Anunț! - Apel selecție formatori pentru programul de formare ,,Managementul evaluării examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar”

Data: 08 martie 2023
Titlu: Anunț! - Ref: Participarea personalului didactic din unitățile de învățământ la programul de instruire online MATE - diseminare informație

Data: 28 februarie 2023
Titlu: Anunț! - Invitație publicare articol în revista on-line a CCD Mureș ,,Educație și cultură”

Data: 28 februarie 2023
Titlu: Anunț! - Înscrierea cadrelor didactice la activitățile de pregătire pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar și pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar (titularizare)

Data: 27 februarie 2023
Titlu: Anunț! - Apel lansare înscriere - Festival concurs național CDIdei în cărți, ediția a VIII-a 2023

Data: 27 februarie 2023
Titlu: Anunț! - Casa Corpului Didactic Mureș în parteneriat cu Asociația Edu Apps București anunță organizarea cursurilor de formare - Google Teacher

Data: 06 ianuarie 2023
Titlu: Anunț! - Apel de selecție nr. 3 cu modificările și completările ulterioare - Ministerul Educației, în calitate de beneficiar al proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice - PROF, anunță scoaterea la concurs, în cadrul proiectului, a 226 posturi de experți în afara organigramei Ministerului Educației, în vederea asigurării implementării activităților proiectului și pentru realizarea indicatorilor asumați

Data: 03 ianuarie 2023
Titlu: Anunț! - Apel de selecție nr. 3 - Ministerul Educației, în calitate de beneficiar al proiectului POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, Profesionalizarea carierei didactice - PROF, anunță scoaterea la concurs, în cadrul proiectului, a 232 posturi de experți în afara organigramei Ministerului Educației, în vederea asigurării implementării activităților proiectului și pentru realizarea indicatorilor asumați

Data: 27 decembrie 2022
Titlu: Anunț! - Procedură specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, Anexa Notei nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022

Data: 25 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Activități de formare pentru desfășurarea programelor de dezvoltare profesională continuă acreditate - „PROF III” și „PROF IV”, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - „Profesionalizarea carierei didactice-PROF”

Data: 23 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Organizarea și desfășurarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă acreditate - „PROF III” și „PROF IV”, implementate în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - „Profesionalizarea carierei didactice-PROF”

Data: 23 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare avizat - „Managementul educației anticorupție și prevenirea violenței în școli”, 20 de ore

Data: 22 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-evaluare”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 15 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Achiziție servicii organizare ateliere de lucru - Mentorat didactic în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Data: 10 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „Profesor și părinte AZI”

Data: 01 noiembrie 2022
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „Consiliere și orientare”

Data: 26 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Curs de conversie profesională "Psihologie" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 18 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Curs de conversie profesională "Geografie" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 18 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Curs postuniversitar "Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 18 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Curs de conversie profesională "Economia comerțului, turismului și serviciilor" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 12 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Înscriere cadre didactice la programul de formare avizat „PROTECŢIA DATELOR PERSONALE ÎN COMUNITĂŢILE EDUCAŢIONALE”, cu durata de 20 de ore

Data: 12 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Participarea directorilor şi a directorilor adjuncţi la programul de formare profesională continuă MANAGER - CRED, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”

Data: 12 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - CCD Mureş organizează întâlnirea de lucru a responsabililor Comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică din unităţile de învăţământ ale judeţului Mureş

Data: 06 octombrie 2022
Titlu: Anunț! - Ministerul Educației, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, organizează ,,Concursul Național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii", Ediția a XI-a

Data: 20 septembrie 2022
Titlu: Anunț! - Selectie formatori curs PROF III și PROF_IV, proiect POCU/904/6/25/146587 - „Profesionalizarea carierei didactice - PROF”

Data: 19 septembrie 2022
Titlu: Anunț! - Simpozion Național "A fi dascăl astăzi!" organizat de Casa Corpului Didactic Alba

Data: 19 septembrie 2022
Titlu: Anunţ! - Calendar-Echivalare credite profesionale transferabile pentru anul școlar 2022-2023

Data: 16 septembrie 2022
Titlu: Anunţ! - Selecţie cadre didactice directori și directori adjuncți din unități școlare care școlarizează pe nivel primar/gimnazial (inclusiv unitățile de învățământ special) pentru programul de formare - „Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER - CRED”, formare nivel 2

Data: 16 septembrie 2022
Titlu: Anunţ! - Selecţie cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă „Resurse educaţionale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, acreditat de Casele Corpului Didactic din judeţele Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiş şi din municipiul Bucureşti, în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”

Data: 08 septembrie 2022
Titlu: Aplicarea prevederilor OME nr. 4223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică/BPP

Data: 31 august 2022
Titlu: Eveniment de multiplicare - Proiect Erasmus+ GE-STEAM „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”, 2020-1-RO01-KA201-080189

Data: 24 august 2022
Titlu: Comunicat! - Eveniment de multiplicare - Proiect Erasmus+ GE-STEAM „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”, 2020-1-RO01-KA201-080189

Data: 25 iulie 2022
Titlu: Anunț! - Acte normative care vizează domeniul formării și dezvoltării în cariera didactică

Data: 20 iulie 2022
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Geografie", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 20 iulie 2022
Titlu: Anunț! - Înscriere curs postuniversitar "Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 03 iunie 2022
Titlu: Anunț! - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de profesor metodist la Casa Corpului Didactic Mureş - durată nedeterminată

Data: 25 mai 2022
Titlu: Anunț! - Simpozion Național - ”ZILELE ȘCOLII ALBEI” organizat de Casa Corpului Didactic Alba în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 17 mai 2022
Titlu: Anunț! - Invitație participare program avizat - „Protecţia datelor personale în comunităţile educaţionale”, cu durata de 20 de ore

Data: 13 mai 2022
Titlu: Anunț! - Invitație participare program acreditat - „Formarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în domeniul financiar nebancar”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 10 mai 2022
Titlu: Anunț! - Selecție cadre didactice care ocupă, prin concurs, funcții de conducere în unitățile de învățământ de stat, inclusiv special, care școlarizează pe nivel primar/și sau gimnazial, în vederea participării la programul de formare profesională continuă „Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER – CRED. Formare nivel 2”.

Data: 04 mai 2022
Titlu: Anunț! - Pregătire examen definitivat și concurs de titularizare

Data: 06 aprilie 2022
Titlu: Anunț! - Caravana Atelierelor CRED dedicată bunelor practici în educație ajunge la Târgu Mureș, județul Mureș în 13 aprilie, în intervalul orar 09 - 17

Data: 06 aprilie 2022
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Prevenirea și combaterea bullyingului în instituțiile de învățământ”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 31 martie 2022
Titlu: Anunț! - Apel de selecţie experţi formare Regiunea Centru, de la nivelul regiunii şi implicit de la nivelul judetului Mureş, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Data: 30 martie 2022
Titlu: Anunț! - Conferința națională „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE – Profesionalism, inteligență și adaptare în arta didactică” 2022

Data: 30 martie 2022
Titlu: Anunț! - Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continua ,,Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2", în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED". Link-ul formularului de înscriere în găsiți la butonul CRED de pe pagina CCD Mureș.

Data: 23 martie 2022
Titlu: Anunț! - Apel de selecție formatori în cadrul programului de formare continuă „Management inovativ în instituțiile de învățământ preuniversitar” al Casei Corpului Didactic Mureș

Data: 23 martie 2022
Titlu: Anunț! - Apel de selecție formatori în cadrul programului de formare continuă „Managementul evaluării examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar” al Casei Corpului Didactic Mureș

Data: 15 martie 2022
Titlu: Anunț! - Comunicat de presă - Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, „Atelierele CRED – Bune practici în educație”

Data: 09 martie 2022
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „Consiliere și orientare”

Data: 28 februarie 2022
Titlu: Anunț! - Resurse Educaționale Deschise (RED) din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - evenimentul online „Calitate în învățământul gimnazial prin Resurse Educaționale Deschise”, miercuri-2 martie 2022, orele 17:00 – 18:00

Data: 22 februarie 2022
Titlu: Anunț! - Apel de selecție formatori Regiunea Centru, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327

Data: 18 februarie 2022
Titlu: Anunț! - Resurse Educaționale Deschise (RED) din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED vă pune la dispoziţie 3.300 de Resurse Educaționale Deschise (RED)

Data: 17 februarie 2022
Titlu: Anunț! - Apel de lansare a Festivalului național „CDIdei în cărțiˮ Ediția a VII-a 2022 - înscriere unități școlare din județul Mureș

Data: 08 februarie 2022
Titlu: Anunț! - Simpozion Național „Istoria ca lectură a trecutului: metode și cunoaștere” organizat de Casa Corpului Didactic Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș

Data: 01 februarie 2022
Titlu: Anunț - Eliberare atestate 2020-2021

Data: 26 ianuarie 2022
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-evaluare”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 26 ianuarie 2022
Titlu: Anunț! - Eveniment on-line „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED

Data: 07 ianuarie 2022
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „PROFESOR ȘI PĂRINTE AZI”

Data: 17 decembrie 2021
Titlu: Anunț! - Selecție cadre didactice formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial” - Pentru înscriere accesați formularul și documentele de înscriere de pe pagina principală www.ccdmures.ro

Data: 14 decembrie 2021
Titlu: Anunț! - Program de formare continuă „Consiliere și orientare”

Data: 06 decembrie 2021
Titlu: Anunț! - Eveniment on-line „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED

Data: 26 noiembrie 2021
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-evaluare”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 18 noiembrie 2021
Titlu: Anunț! - Articole revista on-line CCD Mureș - ISSN-L 1224 - 9319

Data: 08 noiembrie 2021
Titlu: Anunț - Activitate metodică-bibliotecari școlari "Drepturile copilului în operele literare școlare" 08-22 noiembrie 2021

Data: 01 noiembrie 2021
Titlu: Anunț - Invitație înscriere curs "Profesor și Părinte AZI"

Data: 29 octombrie 2021
Titlu: Anunț - Eliberare atestate 2019-2020

Data: 25 octombrie 2021
Titlu: Anunț - Întâlnire profesională -bibliotecari școlari/responsabili CDI

Data: 20 octombrie 2021
Titlu: Anunț! - "Starea de Bine în școli începe la Cluj!" - Educație pentru Starea de Bine

Data: 20 octombrie 2021
Titlu: Anunț! - Curs de conversie profesională "Economia comerțului, turismului și serviciilor" - Universitatea Dimitrie Cantemir

Data: 04 octombrie 2021
Titlu: Anunț! - Activitate metodică - Ziua internațională a bibliotecilor școlare 04-22 octombrie 2021

Data: 28 septembrie 2021
Titlu: Anunț! - Simpozion Național "A fi dascăl astăzi!" organizat de Casa Corpului Didactic Alba

Data: 22 septembrie 2021
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de reconversie profesională în "Geografie", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 14 septembrie 2021
Titlu: Anunț! - Calendar-Echivalare credite profesionale transferabile

Data: 08 septembrie 2021
Titlu: Anunț! - Selecție a cadrelor didactice din învațământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă CRED

Data: 20 august 2021
Titlu: Anunț! - Articole revista on-line CCD Mureș - ISSN-L 1224 - 9319

Data: 14 iulie 2021
Titlu: Anunț! - Comunicat de presă - Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, încheierea cu succes a primei serii de 45 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație” dintr-o serie totală de 90 de workshop-uri naționale

Data: 08 iulie 2021
Titlu: Anunț! - Rezultate finale, 0,5 normă, post vacant de secretar la Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 08 iulie 2021
Titlu: Anunț! - Rezultate Proba practică, 0,5 normă, post vacant de secretar la Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 08 iulie 2021
Titlu: Anunț! - Rezultate Proba scrisă, 0,5 normă, post vacant de secretar la Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 07 iulie 2021
Titlu: Anunț! - Rezultate etapa de Evaluare a dosarelor de concurs, 0,5 normă, post vacant de secretar la Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 16 iunie 2021
Titlu: Anunț! - Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă, post vacant de secretar la Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 16 iunie 2021
Titlu: Anunț! - 19 iunie 2021 - Conferință "SuperTeach" online și offline, Luduș

Data: 07 iunie 2021
Titlu: Anunț! - Pregătire examen definitivat și concurs de titularizare

Data: 07 iunie 2021
Titlu: Anunț! - Comunicat de presă - Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, „Atelierele CRED – Bune practici în educație” Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 04 iunie 2021
Titlu: Anunț! - Simpozion Național - ”EDUCAȚIE ȘI FORMARE ÎN ERA DIGITALĂ” organizat de Casa Corpului Didactic Prahova în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 02 iunie 2021
Titlu: Anunț! - Avem nevoie de "CREATORI DE EDUCAȚIE", termen înscrieri 14 iunie 2021

Data: 26 mai 2021
Titlu: Anunț! - Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă, post vacant de secretar la Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 25 mai 2021
Titlu: Anunț! - Școala de vară, proiectul BE-Rural


Data: 21 mai 2021
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor/cadrelor didactice din județul Mureș-Lansare campanie Teach Smart și a modulului ECDL Pedagogie digitală!


Data: 17 mai 2021
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de formare continuă - „Egalitate de gen și antreprenoriat în școală”, 60 de ore, 15 CPT!


Data: 13 aprilie 2021
Titlu: Anunț! - Invitație online referitor la Programe de formare din cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, programe adaptate nevoilor actuale ale cadrelor didactice. (click petru acces.)!

Data: 6 aprilie 2021
Titlu: Anunț! - Invitație participare program de formare acreditat - „Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-evaluare”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 23 martie 2021
Titlu: Anunț! - Proiectul CRED – despre puterea nemăsurată a lui #împreună și despre aritmetica sinergiei

Data: 23 martie 2021
Titlu: Anunț! - Invitație participare cursuri

Data: 22 martie 2021
Titlu: Anunț! - Revista on-line „Educație și cultură”, nr. 15 - martie 2021

Data: 15 martie 2021
Titlu: Anunț! - Conferința națională „Creativitate și inovație în educație - ediție on-line” 2021

Data: 15 martie 2021
Titlu: Anunț! - Înscriere programe de pregătire pentru profesorii de educație fizică și sportivă în vederea susținerii examenelor naționale de definitivare și titularizare

Data: 10 martie 2021
Titlu: Anunț! - Eveniment online - „Curriculum relevant, educație deschisă: un an de învățare online” - 10.03.2021 ora 18:30

Data: 9 martie 2021
Titlu: Anunț! - În atenția cadrelor didactice din unitățile școlare ale județului Mureș - program de formare continuă „Managementul calității serviciilor educaționale în organizațiile școlare”

Data: 19 februarie 2021
Titlu: Anunț! - Selecție cadre didactice formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”

Data: 18 februarie 2021
Titlu: Anunț! - Completare machetă - bibliotecari, responsabili CDI

Data: 15 februarie 2021
Titlu: Anunț! - Diseminare Campanie gratuită pentru profesori- ECDL Pedagogie digitală

Data: 15 februarie 2021
Titlu: Anunț! - Apel înscriere - Festival-concurs național „CDIdei în cărți” - ediția a VI-a 2021

Data: 2 februarie 2021
Titlu: Anunț! - În atenția unităților școlare/ bibliotecarului școlar/ profesor documentarist - Chestionar on-line

Data: 26 ianuarie 2021
Titlu: Anunț! - În atenția unităților școlare, nivel gimnazial cu predare în limba maghiară - Caiet de teste - Pregătire pentru EN 2021 - Limba și literatura română

Data: 19 ianuarie 2021
Titlu: Anunț! - Articole revista on-line CCD Mureș - ISSN-L 1224 - 9319

Data: 12 ianuarie 2021
Titlu: Anunț! - Selecție cadre didactice formare profesională continuă „CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”

Data: 21 decembrie 2020
Titlu: Anunț! - Revista on-line „Educație și cultură”, nr. 14 - decembrie 2020

Data: 10 decembrie 2020
Titlu: Anunț! - Buletin informativ - Proiect Erasmus+ GE-STEAM „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”, 2020-1-RO01-KA201-080189

Data: 9 decembrie 2020
Titlu: Anunț! - Apel lansare proiect: „AI UN HOBBY? ALEGE CARTEA PENTRU PASIUNEA TA!”

Data: 13 noiembrie 2020
Titlu: Anunț! - OMEC 5967/06.11.2020 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

Data: 2 noiembrie 2020
Titlu: Anunț! - Anunț selecție formatori în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

Data: 2 noiembrie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor școlari din județul Mureș - Apel înscriere activitate metodică - „Drepturile copilului în operele literare școlare”

Data: 26 octombrie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor școlari din județul Mureș - Webinar - proiect educațional - „Drepturile copilului în operele literare școlare”

Data: 26 octombrie 2020
Titlu: Anunț! - Articole revista on-line CCD Mureș - ISSN-L 1224 - 9319

Data: 23 octombrie 2020
Titlu: Anunț! - Program cu publicul

Data: 10 octombrie 2020
Titlu: Comunicat de presă - Finalizare implementare proiect „Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/106915

Data: 8 octombrie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția cadrelor didactice și elevilor din județul Mureș. CCD Alba în parteneriat cu CCD Mureș vă invită să participați la simpozionul național „A fi dascăl astăzi”. Termenul de predare al lucrărilor cu tema „Cadrul didactic - promotor al reformei educaționale” pot fi trimise pe adresa de e-mail afidascalalba@yahoo.com până la data de 15.10.2020. Pentru efectuarea plății on-line pe contul prevăzut în anexă se trece și CUI Alba 4681797. Informații suplimentare respectiv fișa de înscriere și acordul GDPR se găsesc în anexă

Data: 6 octombrie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor şcolari, a profesorilor documentariști şi a responsabililor CDI din județul Mureș - întâlnire profesională on-line

Data: 4 octombrie 2020
Titlu: Comunicat de presă! - Proiect Erasmus+ GE-STEAM „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”, 2020-1-RO01-KA201-080189

Data: 4 octombrie 2020
Titlu: Conferință de lansare! - Proiect Erasmus+ GE-STEAM „Gender Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”, 2020-1-RO01-KA201-080189

Data: 8 septembrie 2020
Titlu: Anunț! - Selecție cadre didactice formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”

Data: 3 septembrie 2020
Titlu:  Întâlnirea virtuală „Inovație în educație prin dezvoltarea RED în CRED”, un webinar dedicat Resurselor Educaționale Deschise - RED

Data: 3 septembrie 2020
Titlu: Calendar echivalare credite profesionale transferabile

Data: 2 septembrie 2020
Titlu: Comunicat de presă! - Simpozion on-line „Bune practici în educația incluzivă” în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/106915

Data: 27 august 2020
Titlu: Anunț! - Selecție națională de creatori de resurse educaționale deschise

Data: 17 august 2020
Titlu: Anunț! - Lansare curs acreditat - „Integrarea resurselor Google în activitățile de predare-învățare-evaluare”, 60 de ore, 15 CPT

Data: 20 iulie 2020
Titlu: Anunț! - Webinar - Conferința - Educația online inteligentă

Data: 22 iunie 2020
Titlu: Anunț! - Prelungire etapă înscriere „Creatori de Educație”, ediția 2020

Data: 18 iunie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția cadrelor didactice care și-au exprimat intenția de participare la programul de pregătire definitivat/titularizare 2020

Data: 11 iunie 2020
Titlu: Anunț! - Invitație webinar Clasa Viitorului, vineri, 19 iunie, ore 11.00, Zoom

Data: 10 iunie 2020
Titlu: Anunț! - Rezultate contestație - A6.4 - Organizarea, jurizarea concursului, acordarea premiilor conform metodologiei în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/106915

Data: 10 iunie 2020
Titlu: Anunț! - Rezultate evaluare - A6.4 - Organizarea, jurizarea concursului, acordarea premiilor conform metodologiei în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/106915

Data: 9 iunie 2020
Titlu: Anunț! - Organizația „SALVAȚI COPIII” anunță deschiderea liniei telefonice gratuite: - FAMILY TEL – 0800.070.009

Data: 4 iunie 2020
Titlu: Anunț! - Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, termen limită de înscriere 19 iunie

Data: 27 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția candidaților înscriși la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020 - Titularizare 2020

Data: 27 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția candidaților înscriși la Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020

Data: 22 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 25-29 mai: luni, ora 19.00 - clasa a IX-a; joi, ora 19.00 - clasa a X-a

Data: 18 mai 2020
Titlu: Anunț! - Procedura operațională privind monitorizarea implementării măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor

Data: 18 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 18-22 mai: marți 19.05.2020, ora 19.00 clasa a XI-a, vineri 22.05 2020 ora 19.00 clasa a V-a

Data: 18 mai 2020
Titlu: Anunț! - Referitor la selecția cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov, vă informăm că pentru județul Mureș a fost realizat grupul țintă pentru nivelul I primar, selecția continuă doar pentru nivelul II gimnazial (profesori gimnaziu). Cei care s-au înscris în etapele anterioare urmează să fie contactați în momentul în care vor demara noi grupe.

Data: 15 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 18-22 mai: luni, ora 19.00 - clasa a VII-a, secția română; joi, ora 19.00 - clasa a VII-a, secția maghiară

Data: 13 mai 2020
Titlu: Anunț! - Proiectul „COPIL, COPILĂRIE, BUCURIE”, EDIȚIA a V-a înscris CAERI 2020, Anexa 2 la OMEC nr. 5 597/ 2019 poziția 502

Data: 13 mai 2020
Titlu: Anunț! - Concurs/simpozion - Materiale didactice 2020

Data: 12 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 11-15 mai: marți 12.05.2020, ora 19.00 clasa a IX-a, vineri 15.05 2020 ora 19.00 clasa a X-a

Data: 12 mai 2020
Titlu: Anunț! - Adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 2987/CRED/07.05.2020 - continuă procesul de selecție a cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov

Data: 8 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: săptămâna 11-15 mai - luni, 11 mai 2020, ora 19.00 - clasa a VI-a, secția romana; joi, 14 mai 2020, ora 19.00 - clasa a VI-a, secția maghiară.

Data: 8 mai 2020
Titlu: Anunț! - Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a ajuns la a doua ediție

Data: 5 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 4-8 mai: Marți 05.05.2020, ora 19.00 clasa a VI-a, vineri 08.05.2020 ora 19.00 clasa a VII-a

Data: 4 mai 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Săptămâna 4-8 mai: luni, 4 mai, ora 19.00 - clasa a V-a, secția română; joi, 7 mai, ora 19.00 - clasa a V-a, secția maghiară

Data: 29 apilie 2020
Titlu: Anunț! - privind aplicarea planului național și județean de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar de către Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 27 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Matematică clasa a XI-a se va difuza marți 28 aprilie ora 19, iar clasa a V-a vineri 1 mai ora 10

Data: 27 apilie 2020
Titlu: Comunicat de presă! - Stadiul implementării proiectului „Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/106915

Data: 22 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română - Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă”: În săptămâna 20-24 Aprilie - joi, 23.04.2020, limba și literatura română, clasa a IX-a


Data: 16 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - REVENIRE! În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți - Ref. Teleșcoală M9 TV Programul „Școala nouă”: Matematică clasa a XI-a se va difuza vineri 24 aprilie 2020 ora 19!

Data: 13 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor unităților de învățământ, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți - Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă”: În săptămâna 13-17 Aprilie: limba și literatura română, clasa a VII-a: luni, școli/secții cu predare in limba română; joi, școli/secții cu predare în limba maghiară

Data: 13 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - Rezultat final la concursul de recrutare și selecție EXPERȚI MANAGEMENT, EXPERT TIC - Activitatea 7.5 și Activitatea 6.7 în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 8 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - Rezultatul probei de evaluare a dosarelor - Activitatea 7.5 și Activitatea 6.7 în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 7 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor, a profesorilor de matematică și a profesorilor diriginți: Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă” în săptămâna 6-10 Aprilie: Marți, 07.04.2020, ora 19:00 matematică clasa a VI-a, vineri 10.04.2020, ora 19:00 clasa a IX-a

Data: 6 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția directorilor, a profesorilor de limba și literatura română și a profesorilor diriginți: Ref. TELEȘCOALA M9 TV Programul „Școala nouă” în săptămâna 6-10 Aprilie: Luni, 06.04.2020, ora 19.00 - limba și literatura română clasa a VI-a (școli/secții cu predare in limba română) Joi, 09.04.2029, ora 19.09 - limba și literatura română clasa a VI-a (școli/secții cu predare in limba maghiară)

Data: 6 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - Posibilitățile de accesare a programului „Școala nouă” – Televiziunea locală M9

Data: 6 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative - Activitatea 7.5 și Activitatea 6.7 în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 1 aprilie 2020
Titlu: Anunț! - Apel lansare competiție - Activitatea 6.4 în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 24 martie 2020
Titlu: Anunț! - Având în vedere starea de urgență, procedura pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru postul - 0,5 normă de secretar se suspendă până la noi precizări

Data: 23 martie 2020
Titlu: Anunț! - Lista cu rezultatele finale la concursul de ocupare a unui post - 0,5 normă de administrator financiar

Data: 18 martie 2020
Titlu: Anunț! - Selecție 2 posturi pentru funcția expert management - Activitatea 7.5 și 1 post expert TIC - Activitatea 6.7 în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 18 martie 2020
Titlu: Anunț! - Concurs 1 post - 0,5 normă de secretar

Data: 17 martie 2020
Titlu: Anunț! - Lista cu rezultatele selecției dosarelor candidaților la concursul de ocupare a unui post - 0,5 normă de administrator financiar

Data: 6 martie 2020
Titlu: Anunț! - Apel de înscriere la programul acreditat „Ora de Net - Folosirea utila, sigura și creativa a Internetului”

Data: 6 martie 2020
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor şcolari, a profesorilor documentariști şi a responsabililor CDI din județul Mureș - activitate metodică

Data: 2 martie 2020
Titlu: Anunț! - Concurs 1 post - 0,5 normă de administrator financiar

Data: 2 martie 2020
Titlu: Anunț! - Concurs de artă plastică digitală - „TINERE IMPRESII”, Ediţia a V-a, proiect inclus în CAERI 2020, prin Ordinul MEC nr. 5597/16.12.2019, Anexa 2, la poziţia 206

Data: 2 martie 2020
Titlu: Anunț! - Conferința Națională „Pedagogia jocului și a activităților ludice”, organizat de Casa Corpului Didactic a județului Covasna „CSUTAK VILMOS”

Data: 28 februarie 2020
Titlu: Anunț! - CONCURS NAȚIONAL "JURNALIȘTI ÎN DEVENIRE", organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa

Data: 7 februarie 2020
Titlu: Anunț! - Apel înscriere - Concurs național CAEN „CDIdei în cărți” - ediția a VI-a 2020

Data: 29 ianuarie 2020
Titlu: Anunț! - Ca urmare a Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 2588/21.01.2020, vă informăm că vom continua procesul de selecție pentru disciplinele: limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie, biologie) şi vom deschide procesul de selecţie pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial care predau disciplinele istorie, geografie și religie în județul Mureș, în vederea participării la programul de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov

Data: 23 ianuarie 2020
Titlu: Anunț! - Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele limba și literatura română, limba franceză, limba engleză, matematică, educație fizică, TIC și educație tehnologică, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED” se prelungește până la completarea grupului țintă prevăzut în proiect

Data: 9 decembrie 2019
Titlu: Anunț! - Corrigendum nr. 1 al Apelului de selecție formatori Regiunea Centru, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327

Data: 19 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - Program - Conferința cu participare națională „Creativitate și inovație în educație” - 21 noiembrie 2019

Data: 15 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea CENTRU, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327

Data: 11 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - Selecție 1 post pentru funcția expert organizare în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915 - Activitatea 6.4

Data: 11 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor şcolari, a profesorilor documentariști şi a responsabililor CDI din județul Mureș - activitate metodică

Data: 7 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - Consultare publică a documentelor Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Data: 7 noiembrie 2019
Titlu: Invitație! - Proiect internațional de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XV-a

Data: 18 octombrie 2019
Titlu: Anunț! - Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie și biologie, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED” se prelungește până la completarea grupului țintă prevăzut în proiect

Data: 15 octombrie 2019
Titlu: Procedura nr. 38591/03.10.2019 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Data: 14 octombrie 2019
Titlu: Comunicat de presă! - Stadiul implementării proiectului „Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/106915

Data: 01 octombrie 2019
Titlu: Anunț! - În atenția cadrelor didactice care au fost implicate în proiectele implementate prin DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007-2013, sondaj de opinie adresat beneficiarilor finali

Data: 17 septembrie 2019
Titlu: Anunț! - Conferința cu participare națională „Creativitate și inovație în educație” - 21 noiembrie 2019

Data: 16 septembrie 2018
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor şcolari, a profesorilor documentariști şi a responsabililor CDI din județul Mureș - ședință de lucru semestrială

Data: 12 septembrie 2019
Titlu: Anunț! - Selecție cadre didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie și biologie, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”

Data: 11 septembrie 2019
Titlu: Anunț! - Apel selecție formatori pentru programul de formare „Managementul evaluării examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar”

Data: 11 septembrie 2019
Titlu: Anunț! - Apel selecție expert zonal evaluare finală - Proiect CRED (pagina 4, poziția 9 din anunț, 1 post/județ)

Data: 9 septembrie 2019
Titlu: Anunț! - Diseminare informații campanie „Informare acasă! Siguranță în lume!”

Data: 3 septembrie 2019
Titlu: Anunț! - Apel selecție expert Regiunea Centru Proiect CRED

Data: 3 septembrie 2019
Titlu: Anunț! - Conferința SuperTeach - Inspirație pentru educație - ajunge în 21 septembrie la Târgu Mureș

Data: 19 iunie 2019
Titlu: Informare cu privire la cele mai recente evoluții ale unor inițiative dezvoltate de Consiliul Europei în domeniul educației

Data: 19 iunie 2019
Titlu: Anunț! - Planificare program de pregătire - Concurs Titularizare 2019 - Definitivat 2019

Data: 6 iunie 2019
Titlu: Anunț! - Program pregătire Definitivare 2019

Data: 6 iunie 2019
Titlu: Anunț! - Program pregătire Titularizare 2019

Data: 5 iunie 2019
Titlu: Anunț! - Selecție cadre didactice din învățământul primar în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED”

Data: 31 mai 2019
Titlu: Comunicat de presă! - Conferința finală în cadrul proiectului Erasmus+ „Competențe pentru oportunități de muncă în domeniul eno-gastronomiei și turismului”

Data: 30 mai 2019
Titlu: Anunț! - Corrigendum 2 la Apelul de selecție experți formare Regiunea Centru în cadrul Proiectului CRED

Data: 14 mai 2019
Titlu: Anunț! - Rezultat final - Selecție experți management - „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 13 mai 2019
Titlu: Anunț! - Apel de selecție a experților formare Regiunea Centru în cadrul proiectului CRED

Data: 10 mai 2019
Titlu: Anunț! - Grafic interviu - Selecție experți management - „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 9 mai 2019
Titlu: Anunț! - Rezultat evaluare dosare - Selecție experți management - „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 8 mai 2019
Titlu: În atenția cadrelor didactice din grupul țintă al proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915 - burse de performanță

Data: 7 mai 2019
Titlu: Anunț! - Rezultat eligibilitate administrativă - Selecție experți management - „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915

Data: 7 mai 2019
Titlu: Comunicat de presă! - Stadiul implementării proiectului „Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/106915

Data: 25 aprilie 2019
Titlu: Anunț! - Selecție de bune practici în cadrul proiectului CRED

Data: 18 aprilie 2019
Titlu: Anunț! - Selecție 1 post pentru funcția expert management în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915 - Activitatea 7.3

Data: 17 aprilie 2019
Titlu: Anunț! - Lansarea de către Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti a unui serviciu online de consultanţă filologico-didactică, destinat profesorilor de limba română şi învăţătorilor

Data: 17 aprilie 2019
Titlu: Anunț! - Selecție 2 posturi pentru funcția expert management în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915 - Activitatea 7.4

Data: 17 aprilie 2019
Titlu: Anunț! - Eliberare atestate programe de formare continuă - În atenția absolvenților din anul școlar 2017 - 2018

Data: 2 aprilie 2019
Titlu: Invitație! - Dezbaterea „Comunitățile defavorizate și accesul la educație” în cadrul proiectului „ACUM PENTRU VIITOR - parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș”

Data: 11 martie 2019
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor şcolari, a profesorilor documentariști şi a responsabililor CDI din județul Mureș - activitate metodică

Data: 21 februarie 2019
Titlu: Anunț! - Seminar pentru cadre didactice, profesori de sport, psihologi, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuți, studenți

Data: 14 februarie 2019
Titlu: Anunt concurs în cadrul proiectului POCU/73/6/6/107673 „PROFi-Profesori inovatori" - EXPERT MANAGEMENT

Data: 
Titlu: