Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   ||
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile<<  
Despre noi<<  
Organigramă<<  
Interfaţă pentru RFC<<  
Regulament intern<<  
Legislaţie<<  
Oferta noastră<<  
Solicitare informații conform Legii 544/2001<<  
Buletinul informativ conform Legii 544/2001<<  
Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil<<  
Achiziții publice<<  
Revista<<  
Declaraţie de avere<<  
Declaraţie de interese<<  
Carieră<<  
   
Proiecte
Erasmus +<<  
POCU<<  
   
S.C.M.I.
Legislaţie<<  
Proceduri<<  
Transparenţa decizională<<  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile<<  
Activități metodice/ științifice/ culturale<<  
Legislație de bibliotecă<<  
CDI<<  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi<<  
Informaţii de la parteneri<<  
CCD-uri din ţară<<  
Link-uri utile<<  
   
VIZITATORI

free hit counter
   
 
  

DESPRE NOI

Scurt Istoric


    • 5-7 februarie 1969 - Conferinţa Naţională a Cadrelor Didactice propune înfiinţarea Caselor Corpului Didactic

    • 1971 – înfiinţarea Casei Corpului Didactic, instituţie cu caracter metodic, ştiinţific, cultural şi educativ pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

    • 1971 – se elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare prin Adresa MÎ nr. 10.937 din 1971

    • 15 oct.1986 – este dată nota telefonică prin care casele corpului didactic din toată ţara au fost desfiinţate fără nicio explicaţie

    • Prin O. M. nr.9867/20 martie 1990, Casele Corpului Didactic sunt reînfiinţate şi îşi reiau activitatea ca instituţii judeţene de resurse, inovaţie şi expertiză, promotoare ale mişcării pentru reformă, centre de documentare şi informare, de perfecţionare şi dezvoltare profesională. Pe lângă Casa Corpului Didactic a fost înfiinţat Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională, devenit mai târziu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
Echipa CCD Mureş

   • Director prof. Elena-Cornelia Puiac CV

   • prof. metodist Elena-Anişoara Szancsali

   • prof. metodist Adriana Ţibrea

   • prof. metodist Anca Turc

   • prof. metodist Domokos Tóth

   • prof. metodist Simona Nistor

   • economist Gabriela Cojocaru

   • bibliotecar Anca Suciu

   • secretar Marcela Oltean

   • informatician ing. Ovidiu Oltean