Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   ||
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile<<  
Despre noi<<  
Organigramă<<  
Oferta noastră<<  
Regulament intern<<  
Legislaţie<<  
Concurs<<  
Revista<<  
Declaraţie de avere<<  
Declaraţie de interese<<  
Pondere vaccinare<<  
   
Proiecte
Erasmus +<<  
POCU<<  
   
S.C.M.I.
Legislaţie<<  
Proceduri<<  
Transparenţa decizională<<  
Etică și integritate<<  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile<<  
Activități metodice/ științifice/ culturale<<  
Biblioteca virtuală<<  
Legislație de bibliotecă<<  
CDI<<  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi<<  
Informaţii de la parteneri<<  
CCD-uri din ţară<<  
Link-uri utile<<  
   
VIZITATORI

free hit counter
   
 
  

DESPRE NOI

Misiunea Casei Corpului Didactic Mureş

   

„Misiunea Casei Corpului Didactic Mureș este de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației. Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) si (4) din Legea nr. 1/2011.ˮ




Scurt Istoric


• 5-7 februarie 1969 - Conferinţa Naţională a Cadrelor Didactice propune înfiinţarea Caselor Corpului Didactic

• 1971 – înfiinţarea Casei Corpului Didactic, instituţie cu caracter metodic, ştiinţific, cultural şi educativ pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

• 1971 – se elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare prin Adresa MÎ nr. 10.937 din 1971

• 15 oct.1986 – este dată nota telefonică prin care casele corpului didactic din toată ţara au fost desfiinţate fără nicio explicaţie

• Prin O. M. nr.9867/20 martie 1990, Casele Corpului Didactic sunt reînfiinţate şi îşi reiau activitatea ca instituţii judeţene de resurse, inovaţie şi expertiză, promotoare ale mişcării pentru reformă, centre de documentare şi informare, de perfecţionare şi dezvoltare profesională. Pe lângă Casa Corpului Didactic a fost înfiinţat Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională, devenit mai târziu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică




Echipa CCD Mureş

   • Director prof. Fodor Alexandru-Iosif - CV

   • prof. metodist Domokos TÓTH

   • prof. metodist Elena-Anişoara SZANCSALI

   • prof. metodist dr. Felicia-Stela IONESCU

   • prof. metodist Ibolya KOOS

   • economist Gabriela COJOCARU

   • bibliotecar Anca SUCIU

   • secretar Livia PUCAEVICI

   • informatician Bianca-Maria BÎRLEANU