Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Transparența veniturilor salariale  
Declaraţie de avere/interese  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 

CONCURS

 • 05 aprilie 2023 - Anunț! - Rezulatele procesului de selecție a formatorilor pentru programul de formare „Managementul evaluării examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar”


 • 14 martie 2023 - Anunț! - Apel selecție formatori pentru programul de formare „Managementul evaluării examenelor și concursurilor naționale din învățământul preuniversitar”


 • 03 iunie 2022 - Anunț! - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de profesor metodist la Casa Corpului Didactic Mureş - durată nedeterminată


 • 20 iunie 2022 - Anunț! - Rezultatele probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților în cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante de profesor-metodist de la Casa Corpului Didactic Mureș


 • 23 iunie 2022 - Anunț! - Rezultatul final după contestații al probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor vacante de profesor-metodist de la Casa Corpului Didactic Mureș


 • 04 iulie 2022 - Anunț! - Rezultatul Concursului organizat în data de 04 iulie 2022 - înaintea etapei de contestații, pentru ocuparea a trei posturi vacante de profesor-metodist la Casa Corpului Didactic Mureș


 • 07 iulie 2022 - Anunț! - Rezultatul Concursului organizat în data de 04 iulie 2022 - după etapa de contestații, pentru ocuparea a trei posturi vacante de profesor-metodist la Casa Corpului Didactic Mureș  Documente utile:
 • Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de profesor metodist


 • OMEN nr.5554/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și Regulamentul din 07.10.2011 de organizare și funcționare a casei corpului didactic, inclusiv Anexa privind "Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor de profesor metodist vacante"


 • Bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de profesor metodist


 • Graficul desfășurării concursului pentru ocuparea posturilor de profesor metodist vacante la Casa Corpului Didactic Mureș