header photo

Educaţie şi cultură


CUPRINS Nr.8 din 2013


- EDIŢIE SPECIALĂ -

"CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE"
Simpozion didactic - ediția a doua - 2013


Sectiunea 1. Limba si Literatura Romana


1.Ce oferă azi Şcoala ?- prof. Iancu Ionuţ Marian

2.Strategii didactice interactive - prof. Kosa Rozalia

3.De la bibliotecar la specialist în domeniul informării - jurist Corneanu Ovidiu

4.Limba română din perspectiva transdisciplinarităţii - Man Teodora-Mariana

5.Comprehensiunea între receptare şi receptivitate în actul lecturii, modalitate şi metodă a dezvoltării creativităţii - Stănescu Aurora

6.Modelul clasic şi modern în sistemul românesc, influența mijloacelor tic asupra procesului de predare-învățare-evaluare - prof. Rusu Mihaela

7.Aspecte ale discursului didactic mediat de calculator - prof. Ionescu Felicia Stela

8.Influenţa inteligenţei emoţionale asupra performanţei academice - prof. Togănel Andreea Augusta

9.Studiul simbolismului bacovian sub semnul interdisciplinarităţii - prof. Ionescu Judit

10.Problema conflictului - între dezbatere şi hermeneutică -prof. Sopterean Claudia

11.Strategii de lectură în contextul deschiderii canonului - prof. Ratiu Petru BogdanSecţiunea 2. Limbi materne şi moderne


1.Predarea limbilor moderne prin intermediul muzicii - prof. Grama Cristina,prof. Voşloban Gabriela

2.Auf den Lehrer kommt es an - prof. Pop Helmine, prof. Drescan Cristina

3.LittleTricks Can Make a Big Difference-prof. Drescan Cristina

4.Spiele im Unterricht - prof. Friciu Zita Cristina

5.Are we doing the right thing? - prof. Ştefan Olga-Zita

6.Interrelating Reading and Writing - prof. Szabo-Adam Bela

7.Vorhang auf-wir spielen Theater! Aktivierende und persönlichkeitsbildende Methoden im Deutschunterricht - prof. Buzogan Csilla

8.Creativitate in cadrul orelor de limba Engleză - prof. Pintilie Tunde

9.La chanson dans la classe de FLE - prof. Luca Iulia

10.Translation-a means of teaching a foreign language - prof. Năznean Andreea Romana

11.Spiele im Deutschunterricht - prof. Friciu Zita Cristina

12.Szent György és napja a magyar néphagyományban (Sf. Gheorghe şi ziua lui în tradiţia populară maghiară) - prof. Brandner Emőke

13.Why and what do we read?-teaching reading - prof. Bara Kinga

14.News and views concerning the tenses teaching - prof. Boiti Adriana Claudia

15.Anglicisms in the Romanian language - prof. Kontek Eva

16.Kreativität und die neuen Medien im DaF Unterricht - prof. Boar Teodora

17.How Can We Make Sure Language Acquisition Takes Place in our Classrooms? - prof. Maria Negrea


Sectiunea 3. Istorie-Geografie-Biologie-Religie


1.Activităţile extracurriculare în învăţământul preuniver sitar în cadrul cercului de religie - prof. Friciu Daniela

2.Importanţa introducerii istoriei orale în predarea istoriei la nivel gimnazial. Studiu de caz: Monografia de familie - prof. Airizer László.

3.Creativitate şi interactivitate la orele de geografie - prof. Hints Andrea

4.Secţiunea de aur în biologie - prof. Iozsef Eva

5.Sectiunea de aur în arte - prof. Kálmán Attila

6.Cele mai mici microorganisme? - prof. Ferenczi Margit Gyongyi

7.Ariile protejate din judeţul Mureş şi utilizarea acestora în formarea conştiinţei ecologice la elevi - prof. Marin Marius

8.Educaţia religioasă- generalităţi şi aprecieri - prof. Bîrsan Ioan Dumitru


Sectiunea 4. Matematică-Informatică

1.Experiențe şi rezultate din aplicarea metodei de învățare prin proiecte - Moldovan Ana-Maria

2.Ghid metodic - Microsoft Excel 2010 - Bogdan Sanda

3.Logo pentru cei mici - Ignat Judit-Anna

4.Creatie şi Inovatie in TIC - Ignat Maria Claudia

5.Algoritmi de sortare - Csifo Laszlo Lorand

6.Aplicatii interdisciplinare, circuitul RLC serie - Silaghi Lucian

7.Probleme de parantezare - Szabo Zoltan

8.Structuri algebrice-Grupuri. Reguli de calcul - Hecser Eniko Krisztina

9.Secţiunea de aur în design - Ignat Judit-Anna

10.Secţiunea de aur în informatică - Jakab Irma Tünde

11.Secţiunea de aur în matematică - Szilágyi Emőke

12.Educația permanentă pilon al societății secolului XXI - Lobonț Dorin-Cristian


Sectiunea 5. Învăţământ primar


1.Exemple de buna practica din domeniul educational - prof. Pop Andreea

2.Jocurile populare pentru copii - prof. Plaias Gyöngyi

3.Gyermekjátékok - prof. Plaias Gyöngyi

4.Eficientizarea actului educativ prin folosirea metodelor active - prof.Bordan Ana

5.Creativitatea şi interdisciplinaritatea la clasa pregatitoare - prof.Bacisor Diana Emilia

6.Metode interactive în activitatea didactică la clasele din ciclul primar - prof.Ungureanu Covăsan Mihai Paul

7.Ghid practic învățare a ortografiei in învățământul primar - prof. Hurducaciu Petru

8.Apă pentru viaţă - prof. Simionescu Ana

9.Contribuţia activităţilor extraşcolare la dezvoltarea personalităţii elevilor - prof. Nistor Cosmina

10.Tehnici de dezvoltare a creativitatii scolarului mic prin intermediul activitatilor integrate - prof. Kara-Dobref Virginia

11.Creativitatea şi educaţia plastică în ciclul primar - prof. Popan Daniela

12.Educație şi creativitate pentru o dezvoltare durabilă a elevilor - prof. Bukszar Daniela

13.Predare integrata Pinguinul - clasa pregatitoare - prof. Patrichi Emanuela

14.Geografia atractiva - prof. Simon Kerekes Csilla

15.Creativitate şi inovație în cadrul orelor de educație plastică în ciclul primar - prof. Brătian Adina

16.Rolul basmului in devoltarea personalitatii a elevilor din clasele primare - prof. Csiszer Anna, Szabó Enikő

17.Educatia ecologica implementata prin activitati extracurriculare - prof. Bicajan Codruta

18.Modalitati de abordare a evaluarii la limba şi literatura Română in ciclul primar - prof. Moldovan Codruţa Maria

19.Predarea integrata in invatamantul primar - prof. Uşurelu Daniela

20.Metoda proiectelor. Exemple de hărţi tematice - prof. Bicăjan Elvira-Olga

21.Valenţele formative ale dansurilor în dezvoltarea îndemânării la ciclul primar - prof. Irimie Matei Camelia

22.A Kagan-technikák,mint innovatív tanítási módszerek az elemi oktatásban - prof. Csiszér Katalin

23.Diszlexia, az olvasás zavara - Dislexia, tulburare de învățare - prof. Kali Hajnal


Sectiunea 6. Învăţământ preşcolar


1.Păstrarea obiceiurilor populare la grădiniță - prof. Szalai Erika

2.Formarea competentelor creative la prescolarul mare din perspectiva comunicarii orale - prof. Fechete Georgiana-Amalia

3.Bariere în comunicarea didactică la vârsta preşcolară - prof.Vilaia Olga

4.Sporirea eficientizarii activitatilor prin intermediul unei educatii moderne - ed. Portik Laura

5.Creativitatatea la cei mici - prof. Banciu Georgiana Loredana, prof. Vanca Alexandra Adriana

6.Utilizarea metodelor interactive de grup in activitatile organizate cu prescolarii - prof. Kardos Gabriella

7.Dezvoltarea creativităţii preşcolarilor prin intermediul activităţilor integrate - prof. Mărginean Laura, ed. Uştea Fira

8.Locul tradițiilor populare în activități instructiv-educative - prof. Szabó Enikő, prof. Barabási Ibolya

9.Accentuarea caracterului aplicativ al activităţilor didactice din grădiniţă - ed. Vîlcan Floarea

10.Metode inovative de invatare la prescolari - prof. Maicoci Elena Camelia


Sectiunea 7. Discipline tehnologice


1.Exemple de buna practica din aria tehnologii-firma de exercitiu - prof. Gazsi Stefan Eduard

2.Holografia şi iphone -ul - prof. Filep Gyongyi, prof. Illes Ildiko

3.Valorificarea inteligenţelor multiple în cadrul orelor de proiectare asistată de calculator - prof. György Enikő

4.Integrarea tehnologiei moderne în învăţarea bazată pe proiecte - prof. Csiki Levente

5.Analiza tehnologiei de grup la fabricarea rotilor dintate cilindrice de la masinile textile - prof. Bărdaş Viorel

6.Experimentul de marketing - prof. Cozma Matei Diana

7.Vesta antiglonţ - Particularităţi privind tehnologia de confecţionare - prof. Nistor Maria

8.Sisteme informatice - prof. Cozma Matei Ionuţ

9.O primăvară ecologică - prof. Turc Anca

10.România- invadată de organismele modificate genetic - prof. Corneanu Mariela Mariana

11.Laserul - prof. Ferenczi Levente


Sectiunea 8. Psihologie-Psihopedagogie


1.Evaluarea unui program de recuperare a psihomotricităţii în cazul copiilor cu deficienţă mintală moderată/uşoară - prof. Oprea Adriana

2.Relaţia dintre absenteism şi nivelul stimei de sine la adolescenţi - prof. dr. Raţă Nadia Dinuca

3.Plan terapeutic pentru rezolvarea tulburărilor disgrafice de natură psihomotrică - prof. Ştef Ioan, Ştef Ana

4.Parteneri în interesul copilului / Pedagógus-szülő partnerség a gyerek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében - prof. Kacsó Tünde

6.Relaţia dintre stima de sine, comportamentul agresiv şi absenteismul la elevi - prof. Pepela Andreea


Sectiunea 9. Chimie-Fizică


Sectiunea 10. Proiecte europene


IN LUCRU