header photo

Educaţie şi cultură

Bine aţi venit!

Stimaţi colegi,

Vă invităm să trimiteţi materiale E-revistei - Casei Corpului Didactic Mureş. Revista noastră cuprinde diverse rubrici de interes pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cum ar fi: management educaţional; metodologii instructive-educative; parteneriate şi proiecte; alternative educaţionale; şcoala, cultură şi tradiţie.
Personalul didactic interesat, este invitat să transmită pe adresa de e-mail ccdmures@yahoo.com, articolele pe care doreşte să le publice, intrând astfel automat în procesul de selecţie pentru publicare.
Materialele propuse spre publicare trebuie să respecte următoarele cerinţe de tehnoredactare:
- Titlul să fie scurt şi sugestiv
- Documentele WORD să fie de maximum 2 pagini
- Textul trebuie să fie obligatoriu scris cu diacritice
- Autorul să se semneze la finalul articolului, indicând profesia, numele, prenumele, şcoala şi localitatea
- Citatele să fie evidenţiate prin folosirea ghilimelelor
- În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea trebuie precizate la finalul materialului, în ordinea alfabetică a numelor autorilor citaţi. Se citează drept bibliografie lucrări care stau la baza articolului (cărţi, tratate, monografii, broşuri, articole publicate în reviste, imagini, site-uri web cu documentaţie online etc.)

P.S

Textul trebuie tehnoredactat cu Times New Roman, la un rând şi jumătate, cu mărimea fontului de 12;

Colectivul de redacţie

Comitetul de redacţie

Director comitet

Cristiana Chira - director


Colegiul de redacţie

Doina Pocan - prof. metodist
Elena Puiac - prof. metodist
Ovidiu Oltean - informatician


ARHIVA
Numărul 1 din - februarie 2011
Numărul 2 din iulie 2011
Numărul 3 din - noiembrie 2011
Numărul 4 din - februarie 2012
Numărul 5 din - iunie 2012
Numărul 6 din - noiembrie 2012
Numărul  7 din - martie 2013
Numărul 8 dinmai 2013