Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   ||
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile<<  
Despre noi<<  
Organigramă<<  
Interfaţă pentru RFC<<  
Regulament intern<<  
Legislaţie<<  
Oferta noastră<<  
Solicitare informații conform Legii 544/2001<<  
Buletinul informativ conform Legii 544/2001<<  
Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil<<  
Achiziții publice<<  
Revista<<  
Declaraţie de avere<<  
Declaraţie de interese<<  
Carieră<<  
   
Proiecte
Erasmus +<<  
POCU<<  
   
S.C.M.I.
Legislaţie<<  
Proceduri<<  
Transparenţa decizională<<  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile<<  
Activități metodice/ științifice/ culturale<<  
Legislație de bibliotecă<<  
CDI<<  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi<<  
Informaţii de la parteneri<<  
CCD-uri din ţară<<  
Link-uri utile<<  
   
VIZITATORI

free hit counter
   
 
 


Buletin informativ – Oferta de programe pentru anul școlar 2019 - 2020

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ON-LINE

CHESTIONAR 1 (privind satisfacerea nevoilor de formare)

CHESTIONAR 2 (privind analiza de nevoi)


 
ULTIMELE NOUTĂȚI
Data: 9 decembrie 2019
Titlu: Anunț! - Corrigendum nr. 1 al Apelului de selecție formatori Regiunea Centru, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327

Data: 19 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - Program - Conferința cu participare națională „Creativitate și inovație în educație” - 21 noiembrie 2019

Data: 15 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - Organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea CENTRU, în afara organigramei, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327

Data: 11 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - Selecție 1 post pentru funcția expert organizare în cadrul proiectului „Profesori dedicați – copii educați” POCU/73/6/6/106915 - Activitatea 6.4

Data: 11 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor şcolari, a profesorilor documentariști şi a responsabililor CDI din județul Mureș - activitate metodică

Data: 7 noiembrie 2019
Titlu: Anunț! - Consultare publică a documentelor Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național și Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, centrat pe dezvoltarea competențelor, elaborate în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Data: 7 noiembrie 2019
Titlu: Invitație! - Proiect internațional de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XV-a

Data: 18 octombrie 2019
Titlu: Anunț! - Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie și biologie, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brașov în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED” se prelungește până la completarea grupului țintă prevăzut în proiect

Data: 15 octombrie 2019
Titlu: Procedura nr. 38591/03.10.2019 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Data: 14 octombrie 2019
Titlu: Comunicat de presă! - Stadiul implementării proiectului „Profesori dedicați – copii educați”, POCU/73/6/6/106915

Data: 01 octombrie 2019
Titlu: Anunț! - În atenția cadrelor didactice care au fost implicate în proiectele implementate prin DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE” 2007-2013, sondaj de opinie adresat beneficiarilor finali

Data: 17 septembrie 2019
Titlu: Anunț! - Conferința cu participare națională „Creativitate și inovație în educație” - 21 noiembrie 2019

Data: 16 septembrie 2018
Titlu: Anunț! - În atenția bibliotecarilor şcolari, a profesorilor documentariști şi a responsabililor CDI din județul Mureș - ședință de lucru semestrială

   mai multe