Acasă   ||    Locaţie   ||    Contact   
 
INFORMARE PUBLICĂ
Informaţii utile  
Despre noi  
Organigramă  
Oferta noastră  
Regulament intern  
Legislaţie  
Concurs  
Revista  
Transparența veniturilor salariale  
Declaraţie de avere/interese  
   
PROIECTE
Erasmus +  
POCU  
   
S.C.M.I.
Legislaţie  
Proceduri  
Transparenţa decizională  
Etică și integritate  
   
BIBLIOTECĂ
Informații utile  
Activități metodice/ științifice/ culturale  
Biblioteca virtuală  
CDI  
   
ALTE INFORMAŢII
Noutăţi  
Informaţii de la parteneri  
CCD-uri din ţară  
   
VIZITATORI
   
M.E.
www.edu.ro
I.S.J. Mures
www.edums.ro
C.J. Mures
www.cjmures.ro
APEL URGENTA
https://www.sts.ro/
 
CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ - PARTENER 13 ÎN CADRUL PROIECTULUI PROF


ANUNȚURI PROIECT PROF         SITE PROIECT PROF - M.E.         PREZENTARE PROIECT PROF
   
CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI
FORMULAR DE ÎNSCRIERE CURS MANAGER-CRED                      

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CURS RED                      

DOCUMENTE NECESARE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE           
   
BULETIN INFORMATIV – CURSURI DERULATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023
   
FORMULARE DE ÎNSCRIERE LA PROGRAME DE FORMARE
   
INSTRUMENTE DE LUCRU UTILE ÎN ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE ON-LINE
   
CHESTIONAR 1 (PRIVIND SATISFACEREA NEVOILOR DE FORMARE)
   
CHESTIONAR 2 (PRIVIND ANALIZA DE NEVOI)
    
    
   
 
ULTIMELE NOUTĂȚI
Data: 26 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - Atelierele marca ”Proiectul CRED” - „Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, data 27.09.2023, Colegiul Economic „TRANSILVANIA”, Târgu Mureș

Data: 20 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - Simpozion Național "A fi dascăl astăzi!" organizat de Casa Corpului Didactic Alba

Data: 19 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - WORKSHOP-ul cu tema ,,Resurse Educaționale Deschise CRED de la clasă la acasă’’, în cadrul proiectului POCU „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți - CRED”.

Data: 18 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - APEL de înscriere la programul de formare acreditat „Abilitare curriculară pentru educație timpurie”

Data: 06 septembrie 2023
Titlu: Anunț! - Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formare profesională continuă "Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial - CREDactout. Formare nivel 1" (formare de formatori), seria 2, acreditat prin OME 3921/04.04.2023, de Casa Corpului Didactic din Municipiul Bucureşti, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED".

Data: 24 august 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere la programul de formare continuă ,,PROF III - Management educațional în context mentoral”

Data: 18 august 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere la programul de formare continuă ,,PROF IV - Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning”

Data: 08 august 2023
Titlu: Anunț! - Adresa nr. 1985/02.08.2023 referitoare la înscrierea formabililor în cadrul programului PROF IV

Data: 28 iulie 2023
Titlu: Anunț! - ULTIMUL APEL de înscriere la programul de formare acreditat pentru cadre didactice de nivel GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Data: 28 iulie 2023
Titlu: Anunț! - ULTIMUL APEL de înscriere la programul de formare acreditat pentru cadre didactice de nivel PRIMAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Data: 28 iulie 2023
Titlu: Anunț! - ULTIMUL APEL de înscriere la programul de formare acreditat pentru cadre didactice de nivel PREȘCOLAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Data: 28 iulie 2023
Titlu: Anunț! - APEL de înscriere la programul de formare acreditat - cadre didactice de nivel PREȘCOLAR/PRIMAR sau GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR care predau limba româna în grupe/clase cu predare în limba română care școlarizează copii/elevi aparținând minorițăților naționale

Data: 06 iunie 2023
Titlu: Anunț! - Simpozion Național - ”ZILELE ȘCOLII ALBEI” organizat de Casa Corpului Didactic Alba în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Mureș

Data: 16 mai 2023
Titlu: Anunț! - Invitație publicare articol în revista on-line a CCD Mureș ,,Educație și cultură”

Data: 03 mai 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Expert dezvoltare durabilă", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Psihologie", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Economia comerțului, turismului și serviciilor", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Înscriere curs de conversie profesională "Geografie", Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureș

Data: 28 aprilie 2023
Titlu: Anunț! - Amânare Conferința Națională „CREATIVITATE Șl INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE – Tehnologia viitorului sau viitorul tehnologiei”, ediția 2023

   mai multe